SGMS

Představujeme Vám informační a řídicí systém pro dálkový monitoring, přenos a vyhodnocování energetických a dalších dat v reálném čase. Systém SGMS je základním stavebním kamenem pro provoz Lokální distribuční soustavy. SGMS je unikátní technologie a software, který zajišťuje: Komplexní správu odběrných míst jak ze strany technologické, tak i administrativní. Pokrývá všechny požadavky distribuce na správu

Read More
Datakoncentrátor + systém pro správu

Vzhledem k vysokým nárokům na datové toky je vhodné nemít připojen každý elektroměr do komunikační sítě přímo, ale připojit elektroměry nebo chytrá zařízení v oblasti k jednomu inteligentnímu zařízení, které má za úkol konsolidovat data zmíněné skupiny elektroměrů a předávat je centrálnímu dispečinku, a v opačném směru přebírat z message centra zprávy pro svoje elektroměry

Read More
Základní pojmy – LDS

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA Distribuce energie na vymezeném území = LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA KDO ? odběratelé energií s výraznější spotřebou (firmy, průmyslové areály, obchodní střediska) města a obce (popřípadě části měst a obcí) VÝHODY ? vlastní plánování a koordinace spotřeby energie velké finanční úspory možnost implementace vlastních zdrojů energie menší závislost na centrálních zdrojích energie ÚSKALÍ ?

Read More
O nás

Tak jako i v jiných oblastech lidského snažení a vývoje technologii, dochází i v energetice v 21. století k převratným změnám. Zaváděním velkého množství obnovitelných zdrojů do energetické soustavy se globálně mění energetický mix. To vyžaduje, na rozdíl od dlouhých desetiletí používané regulace odběrové křivky jen na straně výroby, potřebu regulace i na straně zákazníka. Zároveň

Read More
Centrální datakoncentrátor

Centrální komunikační datakoncentrátor (CDC) je zařízení, které zprostředkovává obousměrnou komunikaci mezi datovým (správcovským) serverem a smart metery na straně zákazníka prostřednictvím univerzálního komunikátoru. Je nezbytným prvkem v celkové infrastruktuře systému dálkového sledování a správy distribučních sítí. Hlavní funkcionality CDC: CDC-SERVER = předávání provozních údajů od jednotlivých datakoncentrátorů směrem k hlavnímu serveru SERVER-CDC = datový kanál

Read More