CHYTRÉ A EKONOMICKY EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ENERGIÍ, ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A TO JAK V BYTOVÝCH A KOMERČNÍCH, TAKÉ V PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTECH

Spotřebovávejte energie chytře

Moderní technologický systém sníží náklady za spotřeby energií domu v podobě tepla, chladu a odběr elektrické energie z rozvodné soustavy. Systém je škálovatelný a konfigurovatelný na míru, dle individuálních potřeb a možností.

Efektivní využití energie vyžaduje kombinaci technicky sladěných systémových komponentů. Regulace vytápění představuje důležitý komponent při splnění požadavků na moderní topná zařízení vzhledem k jejich hospodárnosti, ekologii a komfortu obsluhy.

SPOTŘEBY CHYTŘE A EKOLOGICKY

 • Instalací našich technologií docílíte nižších nákladů za teplo, chlad a elektřinu v objektech
 • Vyrobená energie je cíleně řízena pomocí software ekonomicky i ekologicky

Části systému

Fotovoltaické systémy

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům za energie představuje fotovoltatické zařízení úsporu finančních prostředků a zároveň snižuje závislost spotřebitele na dodavatelích energií. Elektřina vlastní výroby se dá využít k vlastní potřebě, dá se uchovat nebo napájet do veřejné sítě. Díky tomu, že stát podporuje úsporu energie danou její vlastní výrobou, investice se brzy vrátí.

Kogenerační jednotky

Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). V české legislativě existuje speciální zákon, který uživatelům ekologické energie z kogenerace připisuje státní příspěvek na tuto energii, čímž stát podporuje nezávislé výrobce energie, kteří využívají většinu (kolem 90%) energetického obsahu svého paliva. To je výrazně větší podíl, než jaký využívají velké elektrárny.

Tepelná čerpadla

V Evropě se prodá ročně více než 85 % tepelných čerpadel v provedení vzduch / voda. Tyto typy se stále více prosazují i v oblasti průmyslových a komerčních aplikací a také u bytových domů. Například pro novou průmyslovou halu, kde je možné navrhnout podlahové sálavé, případně jiné nízkoteplotní vytápění, je tepelné čerpadlo ideálním řešením.

Tepelná čerpadla

Akumulační vytápění je takový způsob vytápění, při němž je výroba tepla a využití vyrobeného tepla časově odděleny. Pro kombinace obnovitelných zdrojů, jako je solární systém na podporu vytápění, zplynovací kotel na dřevo a např. plynový kondenzační kotel, jsou určeny tzv. kombinované nebo multivalentní akumulační zásobníky. Jejich zásadní výhodou je velmi kompaktní konstrukce s velkou funkčností.

Kontaktujte nás

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Tento formulář je chráněn technologií reCAPTCHA společnosti Google a řídí se těmito zásadami ochrany soukromí a těmito podmínkami použití.

  Sídlo společnosti

  ENEDICO a.s.
   Korunní 2569/108, 101 00 Vinohrady (Praha 10), Praha
   +420 603 519 489
   info@enedico.cz
   www.enedico.cz

  IČO 03469662
  DIČ CZ03469662

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 20052 u Městského soudu v Praze