Identifikační údaje

Obchodní název: ENEDICO a.s.

Sídlo firmy:
Michelská 29/6, Michle
140 00 Praha 4

Telefon: +420 222 365 023

E-mail: info@enedico.cz

Internet: www.enedico.cz

IČ: 03469662

Obchodní rejstřík:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku B 20052 vedená u Městského soudu v Praze.

www.justice.cz

Pozvánka na valnou hromadu