Centrální datakoncentrátor

Centrální komunikační datakoncentrátor (CDC) je zařízení, které zprostředkovává obousměrnou komunikaci mezi datovým (správcovským) serverem a smart metery na straně zákazníka prostřednictvím univerzálního komunikátoru. Je nezbytným prvkem v celkové infrastruktuře systému dálkového sledování a správy distribučních sítí.

Hlavní funkcionality CDC:
  • CDC-SERVER = předávání provozních údajů od jednotlivých datakoncentrátorů směrem k hlavnímu serveru
  • SERVER-CDC = datový kanál pro parametrizaci CDC
  • okamžité změny v konfiguraci
  • plánování odečtů
  • testování datové sítě
  • vzdálená administrace CDC
  • automatická hlášení definovaných stavů
  • zajištění přenosu údajů z podřízených měřidel MBUS / DLMS / DLMS-COSEM / MOD-BUS