O nás

Tak jako i v jiných oblastech lidského snažení a vývoje technologii, dochází i v energetice v 21. století k převratným změnám. Zaváděním velkého množství obnovitelných zdrojů do energetické soustavy se globálně mění energetický mix. To vyžaduje, na rozdíl od dlouhých desetiletí používané regulace odběrové křivky jen na straně výroby, potřebu regulace i na straně zákazníka. Zároveň u nás i ve světě dochází k renesanci konceptu regionální energetiky.

Základním nástrojem pro řešení těchto významných změn je využití moderních IT technologií v chytrých energetických sítích (Smart Gridech).

Společnost ENEDICO a.s. je výhradním distributorem unikátního informačního a komunikačního systému pro energetiku společnosti WS trends SGMS – Smart Grid Management System.

SGMS-Smart Grid Management System je komplexní systém pro chytré energetické sítě. Systém SGMS přináší novou koncepci měření spotřeby elektřiny, ale také vody, plynu a jiných médií v tzv. chytrých sítích (Smart Grids).

SGMS umožňuje:

  • sběr dat z odběrných míst
  • jejich automatické vyhodnocení a zpracování
  • řízení sítě
  • komplexní administraci distribuční soustavy
  • v neposlední řadě i interakci mezi koncovým zákazníkem a distribuční sítí.