Základní pojmy – LDS

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA

Distribuce energie na vymezeném území = LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA

KDO ?
  • odběratelé energií s výraznější spotřebou (firmy, průmyslové areály, obchodní střediska)
  • města a obce (popřípadě části měst a obcí)

VÝHODY ?
  • vlastní plánování a koordinace spotřeby energie
  • velké finanční úspory
  • možnost implementace vlastních zdrojů energie
  • menší závislost na centrálních zdrojích energie

ÚSKALÍ ?
  • zajištění dohledu nad distribuční soustavou (kvalita energie, stávající technika, úniky energie, ..)
  • zajištění legislativních povinností (denní komunikace s národním regulátorem, složité výstupy plynoucí z online stavů odběrných míst, …)
  • plánování spotřeby (nutná znalost problematiky, pozor na sankce)

ŘEŠENÍ ?
  • Smart Grid Management System – SGMS