Datakoncentrátor + systém pro správu

Vzhledem k vysokým nárokům na datové toky je vhodné nemít připojen každý elektroměr do komunikační sítě přímo, ale připojit elektroměry nebo chytrá zařízení v oblasti k jednomu inteligentnímu zařízení, které má za úkol konsolidovat data zmíněné skupiny elektroměrů a předávat je centrálnímu dispečinku, a v opačném směru přebírat z message centra zprávy pro svoje elektroměry a v rámci svých podřízených je distribuovat. Takové inteligentní zařízení v rámci systému SGM nazýváme datový koncentrátor. Směrem k elektroměrům komunikuje po standardně používanými protokoly (RS232,RS485,MBUS, případně TCP/IP), a směrem k dispečinku buď přímo po internetové lince, nebo pomocí GPRS připojení či modemem.

RF – Bezdrátová komunikace na radiové síti v nelicencovaném pásmu. Typicky se používá pro vzdálené měření a řízení ostatních medií, jako jsou plyn, teplo, voda a podobně.
Koncentrátor průběžně sbírá data z koncových prvků (elektroměrů-smart meterů) a periodicky je předává SGMS serveru (v reálném čase).

Koncentrátor aktivně oslovuje koncové prvky (elektroměrů-smart meterů) a podle typu a možností koncového prvku je koncentrátor schopen předávat příkazy od jednoduchého vypnutí elektroměru, zobrazení zprávy na displej, až po zapnutí silových obvodů např. topné soustava (to vše v reálném čase).