SGMS

Představujeme Vám informační a řídicí systém pro dálkový monitoring, přenos a vyhodnocování energetických a dalších dat v reálném čase.
Systém SGMS je základním stavebním kamenem pro provoz Lokální distribuční soustavy.

SGMS je unikátní technologie a software, který zajišťuje:
 • Komplexní správu odběrných míst jak ze strany technologické, tak i administrativní.
 • Pokrývá všechny požadavky distribuce na správu vztahů se zákazníkem
 • Měření a regulaci v reálném čase na každém odběrném místě v LDS.
 • Automatizovaná oboustranná komunikace s připojenými měřidly (zasílání automatizovaných zpráv o aktuálním stavu v definovaných případech).
 • Průběžné analýzy a automatizované zasílání podkladů vnitropodnikovým systémům
 • Automatická fakturace spotřeby energie
 • Dálkové řízení technologií (např. jejich automatizované připojování / odpojování v závislosti na definovaných faktorech).
 • Systém umožňuje identifikovat a interně rozúčtovat náklady na spotřebu energií (plynu, vody atd.) na jednotlivá pracoviště, spotřebiče (technologie, přístroje), produkty a služby. To vše automaticky podle předem nastavených parametrů.
 • Široké možnosti pro dalších zákaznické požadavky.

Parametry
SGMS:
 • Maximální množství připojených měřidel: NEOMEZENÉ (modulární design)
 • Měřené veličiny: elektřina, voda, pára, plyn, topné oleje, černý výluh, vzduch, chemikálie, emise (např. SOx, NOx, COx), teplota, vlhkost atd.
 • Typy připojitelných měřidel: elektroměry, vodoměry, plynoměry, kalorimetry, PLC automaty atd.
 • Výrobci připojitelných měřidel: bez omezení výrobců
 • Oboustranná komunikace: ANO
 • Komunikační protokoly: podporuje běžné komunikační protokoly (např. M-Bus, ModBus, DLMS, xml atd.)
 • Způsob komunikace: http, https, TCP/IP
 • Přenos dat: GPRS, ADSL, ISDN, WAN, PLC (elektrická síť)
 • Interval pro přenos dat: libovolně nastavitelný interval v řádu sekund nebo minut dle typu projektu
 • Databázový systém: InterSystems Ensemble
 • Rychlost zápisu dat do databáze: desítky tisíc záznamů za 1 sekundu
 • Požadovaný výkon: 1 server (o standardním výkonu) na 1 mil. připojených měřidel
 • Operační systémy: Linux, MS Windows
 • Architektura řešení: Otevřená, možnost připojení podnikových systémů a aplikací (jako např. SAP, TIS, BNS, ISDL, Emise, výrobní systémy MES apod.)
 • Konektivita: web, ODBC / SQL, web services, smtp, pop3, soap
 • Zabezpečení: vysoké (dle požadavků zákazníků: https, kryptovaná databáze, uživatelské přístupy)

 

icon_PDF Zobrazit prezentaci